Icons.banner
Đăng ký Crypto Inner Circle - Nhóm B (Balancers)

Crypto Inner Circle - Nhóm B (Balancers)


Mức phí
36.000.000 đồng 21.600.000 đồng
Xem chi tiết tại
https://crypto.innercirclevip.net

Nhóm B (viết tắt của từ Balancer – Người cân bằng) – Có số chỗ tương đối giới hạn

Đây là nhóm dành cho những bạn muốn cân bằng giữa rủi ro và cơ hội. Chấp nhận một kết quả vừa phải để chỉ phải chịu một rủi ro vừa phải. Tuy nhiên, Nhóm B sẽ không thể truy cập vào một số thông tin và nội dung dành riêng cho nhóm A.

QUYỀN LỢI CỦA NHÓM B (Balancers)

  1. Báo cáo chi tiết về coin / token có thể tăng x2-x3 + tăng x4-x6 tăng x7-x9 + đặc biệt “công chúa lọ lem” (x10↑).
  2. Tín hiệu mua-bán tất cả các coin/token nói trên + Tín hiệu lướt sóng.
  3. Đề nghị phân tích coin / token mà bạn quan tâm.
  4. Hỗ trợ cá nhân về những thắc mắc liên quan đến coin / token được phân tích.
  5. Ý kiến chuyên gia về coin / token bạn quan tâm.
  6. Học và cập nhật thường xuyên (video + bài viết) về các kỹ thuật đầu tư coin / token ở 2 cấp độ: Cơ Bản + Trung Cấp + Nâng Cao.
  7. Học kiến thức về công nghệ blockchain (video + bài viết) ở 2 cấp độ: Cơ Bản + Trung Cấp + Nâng Cao.
  8. Nhận thông tin và tin tức (chọn lọc) hằng ngày.