Icons.banner
Đăng ký Crypto Inner Circle - Nhóm C (Conservators)

Crypto Inner Circle - Nhóm C (Conservators)


Mức phí
24.000.000 đồng 14.400.000 đồng

Nhóm C (viết tắt của từ Conservator – Người cẩn trọng) – Có số chỗ không giới hạn

Đây là nhóm dành cho những bạn còn nghi ngờ cuộc Cách Mạng 4.0 nhưng lại cũng không muốn làm người ngoài cuộc và vô tình bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một (theo đúng nghĩa của nó). Đây cũng là nhóm những bạn sẵn sàng chấp nhận hy sinh lợi nhuận để có được sự an toàn tương đối cho khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, Nhóm C sẽ không thể truy cập vào một số thông tin và nội dung dành riêng cho nhóm A và B.