Đăng ký Dịch vụ Scientific Talents Analysis and Profiling - Sinh Trắc Vân Tay 4.0 & Phân Loại Tính Cách 4.0 (TP.HCM)

Dịch vụ Scientific Talents Analysis and Profiling - Sinh Trắc Vân Tay 4.0 & Phân Loại Tính Cách 4.0 (TP.HCM)


Địa điểm diễn ra
Trụ sở chính UTalents - Tầng 4, Nguyễn Lâm Tower, 133 Dương Bá Trạc, Q.8, TP.HCM
Phí gốc
10.000.000 VND 7.500.000 VND

Do số lượng đăng ký lớn, để đảm bảo chất lượng phân tích và tư vấn cao nhất, TGM cần khoảng 3 - 4 tuần để chuẩn bị kết quả phân tích và tư vấn. Chuyên viên tư vấn kết quả của TGM sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp thời gian tư vấn.


QUAN TRỌNG: Vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới) bởi vì TGM sẽ gửi cho bạn các thông tin sau:

  • Xác nhận đăng ký thành công (email)
  • Xác nhận hoàn tất học phí (nếu có) (email)
  • Nhắc ngày giờ địa điểm tham dự (email + sms) từ 1-2 lần
  • Cập nhật thông tin liên quan đến sự kiện (email + sms)
  • Gửi hướng dẫn nhận quà tặng hoặc ưu đãi (nếu có) liên quan đến sự kiện (email)

Nếu bạn cung cấp sai thông tin, TGM sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn không nhận được những xác nhận, thông tin cập nhật hoặc quà tặng (nếu có) từ chúng tôi. Còn nếu bạn tin chắc rằng mình đã cung cấp đúng thông tin nhưng vẫn không nhận được email, xin vui lòng kiểm tra trong mục thư rác (spam) vì có thể hệ thống email của bạn đã phân loại nhầm. Tốt nhất là bạn tự mình hoặc nhờ người hiểu biết thêm địa chỉ [email protected] vào danh sách liên lạc (contact list) trong hệ thống email của mình để đảm bảo luôn nhận được thông tin từ TGM. Xin chân thành cảm ơn.