184 banner

Nhóm ICO


Mức phí
48.000.000 đồng
Ưu đãi hiện tại
26.400.000 đồng
 • Chưa tham gia CIC
  • Được giảm 45% chỉ còn 26.400.000đ / năm.
  • Có thể tham gia riêng Nhóm ICO mà không cần tham gia bất kỳ nhóm nào khác.
 • Thành viên Nhóm C hiện tại
  • Được giảm 60% chỉ còn 19.200.000đ / năm.
  • Được giảm thêm 5% nếu đã là thành viên Lifetime chỉ còn 16.800.000đ / năm.
 • Thành viên Nhóm B hiện tại
  • Được giảm 65% chỉ còn 16.800.000đ / năm.
  • Được giảm thêm 5% nếu đã là thành viên Lifetime chỉ còn 14.400.000đ / năm.
 • Thành viên Nhóm A hiện tại
  • Được giảm 70% chỉ còn 14.400.000đ / năm.
  • Được giảm thêm 5% nếu đã là thành viên Lifetime chỉ còn 12.000.000đ / năm.

Đặc biệt: Đăng ký và hoàn tất phí trong tháng 9 sẽ được tặng thêm 1 tháng miễn phí.